Posebne ponudbe za podjetja pri Psihovital

Center za psihoterapijo Psihovital v sklopu svetovanj in terapevtskih procesov nudi tudi posebne ponudbe za podjetja, ki se delijo v tri glavne skupine.

 • Team building programi: dvodnevne ali tridnevne delavnice v delovnem okolju podjetja
 • Monitoring in analiza delovnega okolja v organizaciji
 • Coaching vodij in zaposlenih v firmi

Vsi programi za organizacije so namenjeni spodbujanju dobre komunikacije med zaposlenimi, zastavljanju dolgoročnih in kratkoročnih poslovnih ciljev, izboljšanju učinkovitosti delovnih procesov ter prepoznavanju in razreševanju težav v medsebojnih odnosih v delovnem okolju.

Team building delavnice v delovnem okolju

Dvodnevne ali tridnevne team building delavnice so namenjene spoznavanju delovne skupine v določeni organizaciji. Svetovalni proces delavnic, ki jih vodi dr. Maja Kus Ambrož, temelji na psihoterapevtskem pristopu, kjer udeleženci programa pridobijo uvid v klimo, komunikacijo in odnose znotraj firme.

Posebne ponudbe za podjetja pri Psihovital so pri team building delavnicah osredotočene na izvajanje praktičnih vaj za prepoznavanje vedenjskih vzorcev znotraj delovne skupine, kjer se udeleženci programa naučijo uporabe določenih metod in tehnik za sistematično in učinkovito razreševanje problemov znotraj posamičnega delovnega tima. Pri tem delavci z vodjo pridobijo praktična znanja o:

 • Premagovanju konfliktov znotraj skupine
 • Učinkovitejšem doseganju skupnih ciljev
 • Vzrokih za zastoje pri delu v timu
 • Pomembnosti sproščenega izmenjevanja idej in mnenj
 • Vzpostavljanju občutka zaupanja med člani delovne skupine  

Monitoring z zaključno analizo delovnega okolja

Monitoring predstavlja obliko svetovalnega dela, kjer se usposobljeni svetovalci vključijo v delovne procese organizacije in pri tem celovito opazujejo komunikacijo in dinamiko medsebojnih odnosov med zaposlenimi in njihov način dela.

Po opravljenem monitoringu svetovalci iz psihoterapevtskega centra Psihovital naredijo zaključno analizo stanja in se nato z zaposlenimi, ki so bili vključeni v proces, pogovorijo o nadaljnjih korakih in možnostih za čim bolj optimizirane delovne procese znotraj firme.

Izvajanje coaching tehnik za doseganje boljših rezultatov

Profesionalni trener ali coach managerjem, vodjem oddelkov in podjetnikom pomaga pri odkrivanju rešitev za zdravljenje vzrokov problemov, ki se v določenem trenutku odvijajo znotraj organizacije. V interaktivnem procesu se coach osredotoči na posameznikov miselni proces, ki ga s pomočjo specifičnih coaching tehnik skuša preoblikovati in odpraviti negativna prepričanja, vzorce in navade. Namen coachinga je v tem, da posamezniki izkoristijo svoje potenciale za dosego želenih ciljev.

Coaching je ena izmed posebnih ponudb za podjetja pri Psihovital, kjer je glavni poudarek v tem, da posamezniki znotraj delovnega okolja pridobijo znanja in uvid v:

 • Izboljšanje poslovnih rezultatov
 • Povišanje lastnih potencialov in zmožnosti
 • Učinkovito postavljanje ciljev
 • Tehnike za izboljšanje komunikacije z ostalimi delavci

V tej kategoriji preberite še: